Privacyverklaring: 

In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als Gavertrimmers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van een aantal persoonsgegevens. Gavertrimmers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Gavertrimmers

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Gavertrimmers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

– Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten (cross, Tiegem-Harelbeke, …)

– Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, heraansluitingen lidgeld, ziekenfondsattesten, … (toestemming betrokkene)

– Het bekomen van subsidiëring door de overheid voor jeugdwerking (wettelijke verplichting)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer (voor de verzekering)
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal
  • Beeldmateriaal : Er worden foto’s en video gemaakt tijdens de activiteiten van de federatie en haar clubs
  • Foto’s kunnen op website en FB pagina of website van Gavertrimmers verschijnen, indien men dit niet wenst kan men dit laten weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of aanduiden bij het aansluitingsformulier

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:

– Verantwoordelijken van de club : Secretaris Serge Bekaert, Jeugdsecretaris Jimmy Waelkens, Penningmeester Kristof Dewilde, voorzitter Xavier Deprez, websitebeheerder Rony Verhulst en FB-beheerders Steven Cossement en Kristof Dewilde.

Verstrekking aan derden-ontvangers

We geven gegevens van jeugdleden door aan een derde partij (ontvanger) voor:
• Subsidiëring aan de lokale overheid.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk
verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk
onderzoek.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger (via online-aansluitingsformulier)

Bewaartermijn

Gavertrimmers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wedstrijdresultaten worden onbeperkt op de website bijgehouden om jaarranglijsten, allertijden lijsten en palmaressen te kunnen produceren.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die
wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde mailadres kun je hier ons hiervoor contacteren of één van onze bestuursleden aanspreken (

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of
in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen via onze bestuursleden
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
(GBA).

Wijziging privacyverklaring

Gavertrimmers kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 30/11/2022.

In een ver verleden, oktober 1982, besloten een aantal wielertoeristen onder leiding van Laperre Cyriel de conditie tijdens de wintermaanden op peil te houden door de zondagmorgen een toerke rond de Gaverplas te lopen.

Het initiatief van Cyriel kende de nodige bijval.

Dat ging zo een paar jaar verder en het groepje lopers groeide aan met joggers die niks met wielertoerisme te maken hadden.

Beste clubleden, ouders en sympathisanten,

2024 nadert met rasse schreden. Hopelijk mogen we ook volgend jaar jullie verwelkomen bij de Gavertrimmers om deel uit maken van de sympathiekste joggingclub van de Leiestreek en omstreken.
Je kan je lid maken of opnieuw aansluiten door je ONLINE in te schrijven via volgende link

 

De Gavertrimmers zagen het levenslicht in oktober 1986 met als doel om joggers en lopers van Harelbeke en omgeving samen te brengen. Onze club bestaat ondertussen uit iets meer dan 200 leden en is lid van Sporta en van de de West-Vlaamse Vrijetijdsatletiekvereniging (Vrije Sporters). 
Bij de Gavertrimmers ligt de nadruk op het recreatief lopen. U kan op verschillende momenten per week deelnemen aan groepslopen:
- De woensdagavond (om 18.30 u) en de zondagmorgen (8.30 u) wordt er getraind in de Gavers (afspraak aan de sporthal).
- Op dinsdag, donderdag en zaterdagmorgen wordt er om 8.30 u afgesproken op parking Noord van de Gavers (kant Stasegemsesteenweg). De nadruk ligt dan vooral op traag lopen!
- Op maandag en vrijdagmorgen wordt er om 8.30 u op diezelfde parking afgesproken om te wandelen.

Om onze Gavertrimmers op een zo breed mogelijke fundering te bouwen, vormen we ons bestuur door een reeks verantwoordelijken samen te brengen.
Elk van die verantwoordelijken staat dus in voor een onderdeel van het geheel. Eén keer per maand is er bestuursvergadering (op afgesproken dag en tijdstip). Iedere twee jaar wordt elke verantwoordelijkheid voor alle leden beschikbaar gesteld via democratische verkiezingen in een algemene vergadering.