In een ver verleden, oktober 1982, besloten een aantal wielertoeristen onder leiding van Laperre Cyriel de conditie tijdens de wintermaanden op peil te houden door de zondagmorgen een toerke rond de Gaverplas te lopen.

Het initiatief van Cyriel kende de nodige bijval.

Dat ging zo een paar jaar verder en het groepje lopers groeide aan met joggers die niks met wielertoerisme te maken hadden.

Bevalt de groep u en wil je lid worden dan maak je het lidgeld over op rekening BE47 0682 1199 8880 van de Gavertrimmers met vermelding van uw naam, geboortedatum en rijksregisternummer.
We hebben deze gegevens nodig om uw verzekering in orde te brengen. Het lidgeld is als volgt bepaald:

  • volwassenen én jeugd betalen voor een volledig kalenderjaar:  € 40
  • voor een aansluiting bij de Vrije Sporters (facultatief en voor zij die deelnemen aan de veldlopen en stratenlopen van de vrije sporters) betaalt u € 5 extra.

De Gavertrimmers zagen het levenslicht in oktober 1986 met als doel om joggers en lopers van Harelbeke en omgeving samen te brengen. Onze club bestaat ondertussen uit iets meer dan 200 leden en is lid van Sporta en van de de West-Vlaamse Vrijetijdsatletiekvereniging (Vrije Sporters). 
Bij de Gavertrimmers ligt de nadruk op het recreatief lopen. U kan op verschillende momenten per week deelnemen aan groepslopen:
- De woensdagavond (om 18.30 u) en de zondagmorgen (8.30 u) wordt er getraind in de Gavers (afspraak aan de sporthal).
- Op dinsdag, donderdag en zaterdagmorgen wordt er om 8.30 u afgesproken op parking Noord van de Gavers (kant Stasegemsesteenweg). De nadruk ligt dan vooral op traag lopen!
- Op maandag en vrijdagmorgen wordt er om 8.30 u op diezelfde parking afgesproken om te wandelen.

Om onze Gavertrimmers op een zo breed mogelijke fundering te bouwen, vormen we ons bestuur door een reeks verantwoordelijken samen te brengen.
Elk van die verantwoordelijken staat dus in voor een onderdeel van het geheel. Eén keer per maand is er bestuursvergadering (op afgesproken dag en tijdstip). Iedere twee jaar wordt elke verantwoordelijkheid voor alle leden beschikbaar gesteld via democratische verkiezingen in een algemene vergadering.

clubinfoVolwassenen
Elke woensdag om 18:30 en elke zondag om 08:30 start telkens aan de sportzaal DAGERAAD (tel 056/733460 - Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke)
In de zomer lopen we onze zomertoer in de Gavers en tijdens de wintermaanden lopen we onze wintertoer rond de Gavers op de weg.