GAVERTRIMMERS

BESTUUR

Om onze Gavertrimmers op een zo breed mogelijke fundering te bouwen, vormen we ons bestuur door een reeks verantwoordelijken samen te brengen.
Elk van die verantwoordelijken staat dus in voor een onderdeel van het geheel. Eén keer per maand is er bestuursvergadering (op afgesproken dag en tijdstip). Iedere twee jaar wordt elke verantwoordelijkheid voor alle leden beschikbaar gesteld via democratische verkiezingen in een algemene vergadering.

Volgende taken en dus verantwoordelijken zijn op dit moment in functie of worden opgericht:

  • Voorzitter Noël Ottevaere
  • Ondervoorzitter Kristof Dewilde 
  • Secretaris Geert Vandevyver
  • Penningmeester Philippe Vergauwe
  • Jeugdcoördinator Frederic Creupelandt
  • Coördinator opleidingen Jimmy Waelkens
  • Activiteiten Steven Cossement
  • Activiteiten Georges Van Nieuwenhove
  • Activiteiten Saskia Garré
  • Start-to-stay Andy Vandenbogaerde