Het jeugdbestuur bestaat uit:

Ines Declerck

  • Organisatie activiteiten
  • Vertrouwenspersoon

Tily Creupelandt

  • Organisatie activiteiten en jeugdkampen
  • Verantwoordelijke Instagram GavertrimmersJeugd
  • Vertrouwenspersoon

Jimmy Waelkens

  • Secretaris
  • Aankoop kledij     

Frédéric Creupelandt

  • Coördinator jeugdwerking
  • Verantwoordelijke jeugdbestuur

Pieter Baele